תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 6
75%
מגדר
192 / 161
84%
כללי
297 / 221
75%