תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 6
47%
מגדר
163 / 46
29%
כללי
281 / 54
20%