תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 14
19%
מגדר
192 / 45
24%
כללי
297 / 52
18%