תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 5
39%
מגדר
163 / 45
28%
כללי
281 / 53
19%