תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 59
78%
מגדר
192 / 157
82%
כללי
297 / 216
73%