תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 10
59%
מגדר
105 / 58
56%
כללי
297 / 214
73%