תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 18
27%
מגדר
192 / 40
21%
כללי
297 / 44
15%