תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 12
16%
מגדר
192 / 38
20%
כללי
297 / 42
15%