תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 2
25%
מגדר
192 / 36
19%
כללי
297 / 40
14%