תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 7
70%
מגדר
163 / 125
77%
כללי
281 / 208
75%