תוצאה
אישי
קטגוריה
86 / 22
26%
מגדר
163 / 33
21%
כללי
281 / 39
14%