תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 23
83%
מגדר
163 / 124
77%
כללי
281 / 207
74%