תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 11
15%
מגדר
192 / 35
19%
כללי
297 / 39
14%