תוצאה
אישי
קטגוריה
86 / 21
25%
מגדר
163 / 32
20%
כללי
281 / 38
14%