תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 17
26%
מגדר
192 / 32
17%
כללי
297 / 36
13%