תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 5
63%
מגדר
192 / 150
79%
כללי
297 / 202
69%