תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 9
12%
מגדר
192 / 31
17%
כללי
297 / 35
12%