תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 16
24%
מגדר
192 / 30
16%
כללי
297 / 34
12%