תוצאה
אישי
קטגוריה
12 / 3
25%
מגדר
105 / 4
4%
כללי
297 / 33
12%