תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 8
11%
מגדר
192 / 29
16%
כללי
297 / 32
11%