תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 7
10%
מגדר
192 / 28
15%
כללי
297 / 31
11%