תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 15
89%
מגדר
118 / 78
67%
כללי
281 / 198
71%