תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 1
8%
מגדר
163 / 25
16%
כללי
281 / 30
11%