תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 6
8%
מגדר
192 / 26
14%
כללי
297 / 29
10%