תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 54
72%
מגדר
192 / 147
77%
כללי
297 / 196
66%