תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 7
78%
מגדר
118 / 75
64%
כללי
281 / 195
70%