תוצאה
אישי
קטגוריה
54 / 1
2%
מגדר
105 / 3
3%
כללי
297 / 28
10%