תוצאה
אישי
קטגוריה
12 / 2
17%
מגדר
105 / 2
2%
כללי
297 / 27
10%