תוצאה
אישי
קטגוריה
20 / 2
10%
מגדר
163 / 23
15%
כללי
281 / 28
10%