תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 5
7%
מגדר
192 / 25
14%
כללי
297 / 26
9%