תוצאה
אישי
קטגוריה
20 / 15
75%
מגדר
118 / 71
61%
כללי
281 / 191
68%