תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 4
6%
מגדר
192 / 23
12%
כללי
297 / 24
9%