תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 15
23%
מגדר
192 / 22
12%
כללי
297 / 23
8%