תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 1
8%
מגדר
118 / 4
4%
כללי
281 / 24
9%