תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 14
21%
מגדר
192 / 21
11%
כללי
297 / 22
8%