תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 13
20%
מגדר
192 / 20
11%
כללי
297 / 21
8%