תוצאה
אישי
קטגוריה
86 / 13
16%
מגדר
163 / 17
11%
כללי
281 / 19
7%