תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 10
15%
מגדר
192 / 17
9%
כללי
297 / 17
6%