תוצאה
אישי
קטגוריה
86 / 11
13%
מגדר
163 / 15
10%
כללי
281 / 16
6%