תוצאה
אישי
קטגוריה
86 / 9
11%
מגדר
163 / 13
8%
כללי
281 / 14
5%