תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 7
11%
מגדר
192 / 13
7%
כללי
297 / 13
5%