תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 6
9%
מגדר
192 / 12
7%
כללי
297 / 12
5%