תוצאה
אישי
קטגוריה
86 / 5
6%
מגדר
163 / 6
4%
כללי
281 / 6
3%