תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 1
4%
מגדר
163 / 5
4%
כללי
281 / 5
2%