תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 4
6%
מגדר
192 / 6
4%
כללי
297 / 6
3%