תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 2
3%
מגדר
192 / 3
2%
כללי
297 / 3
2%