תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 1
2%
מגדר
192 / 2
2%
כללי
297 / 2
1%