תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 52
78%
מגדר
192 / 123
65%
כללי
297 / 158
54%