תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 19
68%
מגדר
163 / 109
67%
כללי
281 / 156
56%