תוצאה
אישי
קטגוריה
27 / 5
19%
מגדר
192 / 34
18%
כללי
297 / 38
13%